Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на новопостроения учебен корпус

Днес от 11.00 ч. ще бъдат официално открити новопостроените сгради за Учебен корпус и за Научно-производствена и развойна дейност с Конферентен център от министър Сергей Игнатов и Ректора на Университета доц. д-р Запрян Козлуджов.

Последна промяна: 2012-11-15 13:01:53