Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Практическо обучение "Хоризонт 2020"

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) организира практическо обучение по подготовката на проектни предложения в направление „Разпространяване на върховите постижения и разширяване на участието“, на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.
Обучението ще бъде проведено в гр. Пловдив на 20.10.2016 г. от 13,30 до 16,30 ч. в зала на Университета по хранителни технологии.
 
Онлайн регистрация на адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=50
 
Подробности за събитието

Последна промяна: 2016-10-17 10:39:10