Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на книгата „Професор д-р Елисавета Карамихайлова – първият български ядрен физик“

Факултет Физика и Инженерни технологии и СФБ – клон Пловдив

организират

ПРЕДСТАВЯНЕ

на книгата

„Професор д-р Елисавета

Карамихайлова – първият български ядрен физик“Последна промяна: 2013-04-19 09:47:00