Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар с международно участие, организиран от Химическия факултет и фирма АСМ2

На 29 май 2018 г. (вторник) в 6 аудитория на Ректората на ПУ Паисий Хилендарски ще се проведе семинар с международно участие, организиран от Химическия факултет и фирма АСМ2 на тема:
 
"Околна среда, медицина, наноматериали - иновативни методи за пробоподготовка и анализ"
 
Повече информация за събитието може да видите на адрес:
 
 

Последна промяна: 2018-05-23 12:43:21