Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства

 

Уважаеми колеги,

Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със съдействието на Европейски информационен център „Европа директно“ – Пловдив, Център „Образование за демокрация“, Студентски клуб на политолога при ФИСН и Студентски съвет при ПУ „Паисий Хилендарски“ организират Научна конференция за студенти и докторанти на тема: „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства“.

Научната конференция ще се проведе на 20.04.2017 г. от 9:30 часа в Конферентна зала „Компас“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Повече информация относно резюметата, обема на докладите и изискванията за оформление може да намерите в следния файл:

Изисквания

Последна промяна: 2017-04-04 10:15:22