Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.

Тема "Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г."  

1 август, 10:30 ч. - 12:30 ч. в  зала Компас в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резултатите от срещата ще послужат за:

  • Представяне на анализ на конкурентоспособността на българската наука в Хоризонт 2020 и представяне на рамката на бъдещата Хоризонт Европа (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.);
  • Съществуващи партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. (вкл. Европейския иновационен съвет и подкрепата за малки и средни предприятия и стартиращи фирми);
  • Консултация относно процесът на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените;
  • Дискусия относно възможни лостове, които може да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети.

 

 

Последна промяна: 2019-07-30 16:35:19