Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА" на Христо Стоичков

Ректорат, на 11.11.2011 г. от 11.00 ч. в 6-та аудитория

Последна промяна: 2011-11-03 15:00:54