Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Студентска конференция на тема "Представяне на летни практики"

Катедра Етнология
организира поредната студентска конференция,
посветена на представяне на резултатите от летните теренни изследвания
на студентите от специалности Етнология (3 и 4 курс) и Социална антропология (4 курс)
 
В периода 18 – 26 юли 2017 г., под ръководството на гл. ас. д-р Борислава Петкова и гл. ас. д-р Елица Стоилова, 15 студенти посетиха родопското село Загражден, община Баните. Теренните проучвания бяха посветени на темата за трансформациите в селото в религиозен, културен, социален контекст.
 
Материалите и анализите на студентите ще бъдат представени в 5 работни сесии: 
  • Работни практики,
  • „Женското“ село,
  • Локално и глобално,
  • Социални трансформации на селото,
  • Институциите в с. Загражден.
 
Конференцията ще се състои на 14 декември от 9.30 ч. в зала „Компас“ на Пловдивския университет. Заповядайте!

Последна промяна: 2017-12-11 12:59:09