Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Студентска практика, съфинансирана от "Еразъм"

Студентска практика, съфинансирана от "Еразъм"

когато работата е близка до изучаваната специалност 

19 февруари    15 часа  зала «Компас»

РЕКТОРАТ


             14.02.2013 г.                                                                               Длъжностно лице: Надя Кънева

Последна промяна: 2013-02-18 09:30:34