Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар "Брачни отношения и брачен договор – правни и икономически аспекти"

Екип от изследователи и Клубът на цивилиста при ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" 

Ви канят на семинара 

Брачни отношения и брачен договор – правни и икономически аспекти

  

Той ще се проведе на 12 ноември 2013 година в зала Компас (западния двор на Ректората) от 10 до 12 ч. 

За материали за предварително запознаване и повече информация, моля да пишете на:  civilistclub@abv.bg
 

Заповядайте!

Последна промяна: 2013-10-31 15:19:53