Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар по проект „Пловдивски електронен университет“

ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
 

На 17.12. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на УИЦ (Ректората) ще се проведе университетски семинар и обсъждане на тема:

Нормативни документи за акредитация на дистанционни форми на обучение

Семинарът се организира в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Поканват се всички интересуващи се.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2014-12-13 10:20:23