Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ПРОФ. ДИН ИВАН СТОЯНОВ

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА

ВИ КАНИ

НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА НА

проф. дин  ИВАН СТОЯНОВ

„НОВИ ЩРИХИ ВЪРХУ ИДЕЙНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ И ДЕЙНОСТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

15 ноември, четвъртък, 14 ч.

Централната университетска библиотека

 

Последна промяна: 2012-11-14 16:40:08