Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Посещение на Президента!

ИНИЦИАТИВА

„МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

12 ДЕКЕМВРИ 2013

 

І.  Регистрация на участниците – пред 6-та аудитория на ПУ “Паисий Хилендарски“ (Ректорат) – 12.2012.50 ч.

ІІ. Откриване на инициативата – 6-та аудитория на ПУ “Паисий Хилендарски“

         13.00 - 13.05 ч. 

Откриване на събитието от г-жа Деяна Костадинова, Секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България

 

 

         13.05 – 13.15 ч.

Изказване на Президента г-н Росен Плевнелиев

 

         13.15 – 13.25 ч.

Изказване на ректора проф. д-р Запрян Козлуджов

           

ІІІ. Провеждане на Съветите – зали в ПУ “Паисий Хилендарски“ - 13.30 – 15.00ч.                     

Всеки секретар ръководи Съвета по съответната тема, като се спазва регламентът на Съветите с 3-минутни тези

IV. Закриване на второто издание на инициативата от Президента – ПУ “Паисий Хилендарски“ – 15.30 – 16.30ч.

 

Последна промяна: 2013-12-05 10:37:52