Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

"Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него"

20 години социология в Пловдив

25 години Институт за критически социални изследвания

Катедра "Социология и науки за човека" има удоволствието да ви покани на Конференция на тема: "СОЦИОАНАЛИТИЧНИЯТ ОБРАТ: БУРДИЙО И СЛЕД НЕГО", организирана по случай 20 години социология в Пловдив и 25 години Институт за критически социални изследвания, която да не остане при скучния жанр на юбилея (макар и да тръгва от него), а да бъде по-скоро провокация.

Конференцията се посвещава и на 85-годишнината на мислителя.

За повече информация

Програма на конференцията

Покана

Плакат

Последна промяна: 2015-11-17 14:32:38