Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Среща с неправителствена организация "Заедно в час"

Семейни отношения
 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

Ви кани

 

на среща с неправителствената организация "ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA",

която ще представи възможности за реализация на млади специалисти

в сферата на българското образование. 

 

Срещата ще се проведе на 21.10.2014 /вторник/ от 11,00 в зала "Компас".

 

За повече информация: http://zaednovchas.bg/

 
 

Последна промяна: 2014-10-15 09:06:49