Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на реновирания УИЦ и УКМ!

 

На 24.11.2014 г. от 14 ч. в залата за свободен достъп (№13) на УИЦ ще се състои кратка церемония по откриването на реновирания УИЦ и УКМ.

Обновяването на университетската информационна инфраструктура е осъществено със средства на Университета и финансовата подкрепа на ЕСФ (проекти: 1. BG051PO001-3.1.08-0041 „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски системи (СИРИУС)” с ръководител проф. З. Козлуджов и 2. BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование” с ръководител проф. Г.Тотков).

Каним преподаватели и служители!

 

Последна промяна: 2014-11-19 17:25:46