Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Скрийнинг на студентския филм "220" лева

Скрийнинг на студентския филм "220" лева с участие на студенти от специалността "Актьорство за драматичен театър", кино "Фейсис", 18.00 ч.

Последна промяна: 2011-10-11 15:01:45