Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Обучителен семинар на тема "Scopus в помощ на научноизследователската дейност - профили, публикуване и цитиране"

На 8 април т.г. от 10.00 часа в зала "Компас" ще се проведе обучителен семинар на тема: "Scopus в помощ на научноизследователската дейност - профили, публикуване и цитиране".

Регистрация на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/14ejLSaYZr7yDmXsds9jqKGwiVE9XIbb7P8t4rRwra2g/edit?usp=sharing

Последна промяна: 2019-03-19 11:52:42