Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Среща за обучение и подкрепа за проект SPEAR - „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“

Срещата за обучение и подкрепа за проект SPEAR – „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“ – ще се проведе в периода 26-28 ноември в Резиденция "Тракийски стан".

Последна промяна: 2019-12-02 14:55:29