Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Национални дни на кариерата 2014!

Кариерен център на Пловдивски университет

организира дискусия на тема:

„По пътя на успешната кариера”

7 април (понеделник) от 14:00ч., зала Компас, Ректорат
Пловдивски университет

Последна промяна: 2014-03-31 16:14:36