Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Публична лекция на проф. д.и.н. Валерия Фол

Философско-историческият факултет на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
кани студенти и преподаватели на


ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
на
проф. д.и.н. Валерия Фол

на тема 

Без вода не може

(културно наследство и настояще)”


Дата и място на събитието:

15:00 часа, 28.05.2013 г.
Заседателна зала “КОМПАС” (Ректорат)Последна промяна: 2013-05-23 11:58:26