Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Среща на ЕГ от НАОА със Студентския съвет, студенти и докторанти

6.11.2012 г.: Среща на ЕГ от НАОА със Студентския съвет, студенти и докторанти на Университета (16:30 - 17:30, 6-та ауд. на Ректората).

Последна промяна: 2012-10-26 17:21:42