Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Съхранението на българския език и родовата памет по света - конференция

СЪХРАНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И РОДОВАТА ПАМЕТ ПО СВЕТА – 

ПЪТ КЪМ РОДИНАТА 

12 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

 

 

27.07.2019

 

гр. Пловдив, хотел „Тримонциум“, зала „ Амбасадор“

 

8:30 – 9:30 - Регистрация за конференцията

 

9:30 – 10:30 - Официално откриване на конференцията „Съхранението на българския език и родовата памет по света – път към Родината“.

 

10:30 – 12:00 - Презентация на МОН - Новата национална програма – обучение на преподаватели и училищни ръководители от българските училища в чужбина.

 

Презентация на ДЕО – Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд език.

 

12:00 -13:30 – Обяд - свободна консумация в р-т “Кухнята на Рая“.

 

гр.Пловдив, х-л „Тримонциум“, зала „Пълдин“ и зала „Проф.арх.Йолов“

 

14:00 – 15:30 - курс за квалификация на учители от БНУ ПУ„Паисий Хилендарски“ (с присъждане на един кредит) – 1 част, съгласуван с МОН.

 

Педагогически средства за овладяване на българския език от деца билингви– проф. д.п.н РумянаТанкова, доц. д-р Елена Събева.

 

15:30 – 16:00 – Кафе пауза

 

16:00 – 18:30 - курс за квалификация на учители от БНУ ПУ„Паисий Хилендарски“ (с присъждане на един кредит) – 2 част, съгласуван с МОН.

 

19:30 – Вечеря от името на новия ректор на ПУ „ Паисий Хилендарски“, проф. Р. Младенов - зала „ Амбасадор“  х-л „Тримонциум“ с участието на хор „ Боили“ към ПУ „ Паисий Хилендаски“; La Familia Social Dance Center Plovdiv;  фолклорен квартет „ Станимака“ гр. Асеновград.

Последна промяна: 2019-07-22 11:24:43