Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на тема „Приложение на масспектралните техники при определянето на биоактивни вещества“

Уважаеми колеги,
 
на 19 октомври 2017 г. (четвъртък) в зала Компас ще се проведе семинар, организиран съвместно от фирма ТЕАМ и Химическия факултет на тема „Приложение на масспектралните техники при определянето на биоактивни вещества“.
 
Повече информация може да намерите на адрес:
 
 
https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=4161

Последна промяна: 2017-10-18 13:16:48