Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството

                                                                                                                                         

                                                              

                       

                      Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“

                              при Факултета по икономически и социални науки

                              на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

                     

                         кани предприемачи, мениджъри, преподаватели и студенти

            за участие в кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството

           на 12.12.2016 г. от 11.00ч. в ст.126, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“

                                       

                                 Модератор: доц. д-р Боян Славенков

                       

                       Основни тематични направления на дискусията:

                                      - академично предприемачество;

                                      - обучение по предприемачество;

                                      - иновации и предприемачество;

                                      - социално предприемачество;

                                      - предприемачество в социално-културната сфера;

                                      - предприемачество и мениджмънт.

 

 

За допълнителна информация: гл. ас. д-р Ангел Димитров – научен секретар на Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ – тел:089 55 999 10      е-mail:dimitrov_rola@yahoo.com

 

Последна промяна: 2016-12-02 11:02:45