Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Втора годишна конференция по социоанализа, катедра „Социология и науки за човека“

ВТОРА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОАНАЛИЗА

КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА“

И

ИНСТИТУТ ЗА КРИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КЪМ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ОБРАТ: ОТ ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ КЪМ СОЦИОАНАЛИЗА“

 

26 - 27 ноември 2016, Пловдив

17 ауд. “Проф. Тодор Иванов Живков”, ФИФ, ул. „Костаки Пеев“ 24

 

ПЛАКАТ

ПОКАНА

ПРОГРАМА

 

Последна промяна: 2016-11-28 13:49:23