Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на Юридически факултет

Промоцията на Юридически факултет ще се състои от 10 часа на 16.04.2018г (понеделник) в Спортната зала на Пловдивския университет ( бул.Булгария 236, до Нова сграда)

За повече информация вижте тук

Последна промяна: 2018-03-27 14:23:25