Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на Биологическия факултет

 
ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
 
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ
 
В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
 
ще се проведе на 13 април 2019 година от 10.30 часа

в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236
 
 

Последна промяна: 2019-04-08 13:48:45