Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на документалния сборник "Държавна сигурност и изборният процес (1944-1991)"

Представяне на документалния сборник "Държавна сигурност и изборният процес (1944-1991)", което ще се състои на 15 май 2019 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Филиал - Смолян за публикуване на анонс в сайта на Пловдивския университет. 

Сборникът ще бъде представен от членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА.

Повече информация

Последна промяна: 2019-05-09 15:31:47