Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Колоквиум на тема: „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България”

Религии толерантност 
 Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по проект за научни изследвания „Религиозната  толерантност от  Древността до наши дни” организира колоквиум на тема: „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В  БЪЛГАРИЯ”.

 Колоквиумът ще се проведе на 30 май 2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24. 

 Покана и плакат на събитието.
 

Последна промяна: 2014-05-23 08:55:14