Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар с международно участие, организиран от Химическия факултет и фирма АСМ2

 
На 14 юни 2017 г. (сряда) в 6 аудитория на Ректората на ПУ Паисий Хилендарски ще се проведе семинар с международно участие, организиран от Химическия факултет и фирма АСМ2 на тема:
 
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Повече информация за събитието може да видите на адрес:
https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=4004
 
 

Последна промяна: 2017-06-13 10:00:32