Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

I КЛАСИРАНЕ - ОБЩЕЖИТИЯ 2012/2013 г.

I КЛАСИРАНЕ - ОБЩЕЖИТИЯ 2012/2013 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ

Последна промяна: 2012-09-21 19:15:24