Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Безплатен достъп до бази данни от цялата университетска мрежа

SCIENCEDIRECT

http://sciencedirect.com

SCOPUS

http://scopus.com

WEB OF KNOWLEDGE

http://webofknowledge.com

EBSCO

http://search.ebscohost.com

 

За справки и информация: София Владимирова 

                                        тел. 032/261 448

Последна промяна: 2012-11-05 14:11:08