Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

"Четете и знайте"...

 В проведения конкурс за студентско есе на тема:

"ЧЕТЕТЕ И ЗНАЙТЕ..." - изстраданото послание на "История славянобългарска" на отец Паисий Хилендарски

няма излъчен победител.

 

Журито присъжда поощрителна награда на  Георги Веселинов Камбуров, специалност История, ІV курс. Есето ще бъде публикувано в университетския вестник. Наградата ще бъде връчена по време на Международната научна конференция "250 години "История славянобългарска" в рамките на Кръгла маса с международно участие на тема „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция" от проф. д.ф.н. Диана Иванова.

Последна промяна: 2012-10-18 18:12:21