Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Ползване на Конферентния център

Заявки за ползване на Конферентния център към НПД за прояви, свързани с наука, проекти и международно сътрудничество се подават при Цветелина Запрянова в стая 113.

Последна промяна: 2012-10-18 19:16:17