Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Посещение на експертна група на НАОА

5.11.2012 г. - 9.11.2012 г.: Посещение на експертна група на НАОА по повод на институционалната акредитация на Университета

(начало  14:00 на 5.11., Заседателна зала на Ректората).

Предварителна програма

Последна промяна: 2012-10-26 17:13:56