Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За преподавателите на ПУ и филиалите!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква „б“ от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОМН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.
Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете. Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2014/2015 г.

Важно! Преподавателите, попълнили данните си за Регистър 1 и нямащи корекции по тях, не е необходимо да ги въвеждат отново за Регистър 2 на учебната 2014/2015 г.

Срокът  за попълване е до 31.03.2015 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – ealendarova@gmail.com Евгения Алендарова.

ПП: Сайтът е защитен!

Последна промяна: 2015-03-06 11:23:40