Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Публична покана за подаване на оферта за застраховки

П О К А Н А

Относно: Публична покана за подаване на оферта

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Слючване на застраховки през 2012 и 2013г: "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ", "КАСКО", "ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС", ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО" на сгради на Университета.

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация: 

ПУ „Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24

Тел.: 032 625552, 0888442676,E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: /032/261 226

Лице за контакт : Румен Киров – помощник ректор

Публична покана (pdf формат)

Приложения:

1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП;

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т. 2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП;

3. Списък на автомобилите на ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» и валидност на застраховките им;

4.  Списък на сградите на ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» и валидност на застраховките им.

Последна промяна: 2012-12-13 18:16:50