Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

До всички студенти, които са сигурни, че това не се отнася за тях

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

 

Платихте ли здравните си вноски за периода

юли - октомври, след като завършихте средно

образование?

 

При повече от 3 неплатени вноски губите здравните си права.

 

За проверка на статуса и информация -

 www.nap.bg и 0700 18 700

 

НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.

При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

Месечната здравноосигурителна вноска за 2012 година е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.

НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един разговор).

 

Бъди отговорен към себе си!

Последна промяна: 2012-12-19 16:29:32