Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Обществена поръчка за доставка на компютри и периферна техника

У С Л О В И Я

ЗА УЧАСТИЕ НА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА” за ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ


СПЕЦИФИКАЦИИ

Последна промяна: 2013-01-31 11:04:18