Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Педагогически факултет организира кръгла маса на тема "Приобщаващо образование"

Педагогически факултет организира кръгла маса на тема "Приобщаващо
образование", посветена на 50-години Пловдивски университет "Паисий
Хилендарски" на 2 ноември 2011 г. (сряда) от 10.30 ч. в Заседателна зала,
бул. България 236.

Последна промяна: 2011-10-31 18:23:49