Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурсна сесия за финансиране на проекти за всички звена и филиали

На 20.02.2013 г. е обявена конкурсната сесия за финансиране

на проекти за всички звена и филиали на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Последна промяна: 2013-02-21 08:23:09