Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Уведомление за изпълнител по ЗОП-канц.материали

УВЕДОМЛЕНИЕ

От ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

гр.Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24,

ЕИК 000455457

                        

            С настоящето Ви уведомяваме, че „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ е определена за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали за ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр. Пловдив за 2013г”.

                                                                                                  ПОМОЩНИК РЕКТОР: /РУМЕН КИРОВ/

 

Последна промяна: 2013-03-05 14:05:50