Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Уведомление за изпълнител по ЗОП-консумативи

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

От ПУ“Паисий Хилендарски“

гр. Пловдив, ул.“Цар Асен“ №24

ЕИК 000455457

 

С настоящето Ви уведомяваме, че „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД е определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка чрез закупуване на консумативи за офис техника за ПУ „Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив, за 2013 г.“

 

                                                ПОМОЩНИК-РЕКТОР: /РУМЕН КИРОВ/

Последна промяна: 2013-03-11 10:14:20