Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема Вашите заявки за консултации и експертизи, свързани с приложните разработки на учените и студентите от ПУ.
ТТО е изграден по проект №BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", финансиран от ОП "Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика" 2007-2013 г.
 
За да кандидатствате, моля попълнете приложената форма.
За повече информация вижте тук.

 
Ангелина Стаматова
Технически сътрудник
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ “Паисий Хилендарски”
телефон: 032 261 279 

Последна промяна: 2013-04-02 11:58:18