Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Безплатен достъп до избрани бази данни на EBSCO Publishing

От днес до края на месец ноември 2011 г. Университета разполага с безплатен достъп до следните бази данни на EBSCO Publishing:

  • Academic Search Complete
  • Business Source Complete
  • Regional Business News

Базите са достъпни от цялата университетска мрежа. За получаване на параметрите за достъп, пишете на myankova@uni-plovdiv.bg.

Последна промяна: 2011-11-03 13:36:00