Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За електронната поща и УКМ

В периода от 1.05. до 6.05. беше извършена профилактика на пощенския сървър и инсталиран международен сертификат на майл сървъра.

Започна и тестване на линия за оптична свързаност с увеличен капацитет от 1Gb от Ректората до Нова сграда и Биологическия факултет. Телефонията на Университета вече работи на базата на новата свързаност.

Тестовият период ще продължи до края на месец май.

Последна промяна: 2013-05-12 20:37:29