Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Към проект за нов Правилник на ПУ (2)

Уважаеми колеги,
 
Моля да разгледате вариант на проект за Правилник на Университета, в който е необходимо да се уточнят и допълнят отделни пасажи.
 
За по-лесна ориентация в текста: 
а) с червен цвят са маркирани текстове, на които би трябвало да се отдели повече внимание (изискват допълнително редактиране);
б) с лилав цвят са текстове, които биха могли да се премахнат и да се ползват в друг (указан в текста) университетски правилник;
в) зачертани (и в червен цвят) са текстове, които по-скоро би трябвало да отпаднат;
г) многоточията в текста трябва да се допълнят или (по преценка) премахнат от текста;
 
        За екипа, който работи върху проекта, особено ценни са всички Ваши препоръки относно структурата и съдържанието на Правилника, а така също мнения и редакционни бележки по текстовете. От особен интерес за нас е Вашето мнение – кои текстове е удачно да се премахнат и ориентират за използване в други нормативни актове на ПУ.
 
Очакваме Вашите бележки и мнения до 23.5. (четвъртък) на totkov@uni-plovdiv.bg.
 
Комисията по разработване на Правилника ще обсъди и обобщи постъпилите предложения. 
 
Проектът за Правилник на Университета (преди неговото приемане от ОС на ПУ) ще бъде публикуван до края на м. май.

Последна промяна: 2013-05-16 10:25:00