Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс "СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ"

На 21.05.2013 г. е обявен

нов конкурс "СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ",

по който до 21.06.2013 г. могат да кандидатстват

всички звена и филиали на ПУ "Паисий Хилендарски"


Подробности на http://isoni.uni-plovdiv.bg/index.do

Последна промяна: 2013-05-23 11:55:58