Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за създаване на софтуерна платформа на Пловдивски е-университет (ПеУ)


Създаване на софтуерна платформа на Пловдивски е-университет (ПеУ) – условия за участие

Техническо задание

Последна промяна: 2013-07-19 11:31:22